Piagam Pelanggan

Kami staf Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim beriltizam dan akan beristiqamah untuk memberi

Pendidikan dan Keperluan khas

 • Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar untuk mendapat pendidikan yang terbaik.

 • Menyediakan staf yang mencukupi, berdedikasi, berdisiplin, bertanggungjawab, komited dan produktif.

 • Memastikan kemudahan-kemudahan berikut berada pada tahap yang optimum:

 1. Peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran

 2. Biasiswa dan bantuan-bantuan lain, dan

 3. Pinjaman buku-buku teks

 • Mengamal dan menanamkan sikap patriotik, penyayang, adil, prihatin selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 • Memastikan Sains dan Teknologi merentasi kurikulum semua peringkat mata pelajaran.

   

Keluaran / Perkhidmatan

 • Pendaftaran pelajar-pelajar baru diselenggarakan 1 hari selepas menerima arahan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 • Pertukaran pelajar akan diuruskan selewat-lewatnya 2 hari selepas permohonan dibuat.

 • Respons terhadap surat-surat akan dibuat 1 hari selepas penerimaan

 • Baucer pembayaran akan disediakan seminggu selepas peruntukan diterima.

 • Pembayaran biasiswa akan dibuat 3 hari selepas peruntukan diterima.

 • Keputusan ujian akan disiapkan 3 minggu selepas tamat ujian.

   

Matlamat SMSAH

Di samping berusaha mencapai matlamat penubuhan Sekolah Berasrama Penuh (SBP), SMSAH juga melaksanakan aktiviti ke arah:

 • Memupuk minat belajar yang tinggi dan berkekalan di kalangan pelajar

 • Melahirkan semangat suka berlumba-lumba bagi mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum

 • Menimbulkan kesedaran bahawa pelajar adalah aset yang paling berharga negara dan dengan demikian perlu dibangunkan secara terancang bagi melahirkan insan yang dapat memenuhi aspirasi agama, bangsa dan negara

 • Menanam nilai-nilai teras SBP dalam diri pelajar

 • Melahirkan golongan masyarakat yang mempunyai daya kepemimpinan yang tinggi

 • Menghayati budaya penyayang menerusi wadah pendidikan